Wszystkie posty

Giełdy samochodowe w Polsce

Giełda samochodowa jest miejscem, gdzie zbierają się osoby wykazujące chęć sprzedaży lub zakupu samochodu. Na giełdzie, poza samochodami, handluje się jeszcze innymi pojazdami mechanicznymi, np. motocyklami.Miano największej giełdy samochodowej w Polsce przypada giełdzie w Słomczynie. Można na niej znaleźć głównie samochody niemieckie, z silnikiem Diesla, które zgodnie z badaniami są najbardziej preferowane przez polskich kierowców.

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczony jest dzięki niemu chroniony za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej.