Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC:

 • jest obowiązkowe;

 • chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością cywilną wobec osób poszkodowanych;

 • w przypadku sprzedaży samochodu prawa i obowiązki wynikające z polisy OC przechodzą na nowego właściciela, a towarzystwo ubezpieczeniowe najprawdopodobniej dokona rekalkulacji składki.

Ubezpieczenie autocasco:

 • jest dobrowolne;

 • chroni ubezpieczonego przed szkodami, które spowodował on sam lub które wynikły wskutek zdarzeń losowych (np. ulewy czy wichury). Zakres ochrony wybierasz sam. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na porównanie ofert i odpowiednio zbilansować faktyczne potrzeby z możliwościami finansowymi;

 • z ubezpieczenia AC odszkodowania NIE dostaniesz między innymi:

  1. jednocześnie z odszkodowaniem z OC sprawcy;
  2. za usterki eksploatacyjne;
  3. jeśli zdarzenie miało miejsce wskutek rażącego niedbalstwa;
  4. jeśli wypadek zdarzył się, kiedy prowadziłeś po spożyciu alkoholu);
 • po sprzedaży samochodu dalsze losy polisy zależą od warunków zapisanych w umowie ubezpieczenia, jednak zazwyczaj autocasco po prostu wygasa.

Sprawdź, co napisaliśmy o ubezpieczeniu auta