Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczony jest dzięki niemu chroniony za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Obowiązek ubezpieczenia jest nałożony na właściciela pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia komunikacyjne powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Posiadacz samochodu jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC:

  1. Najpóźniej w dniu rejestracji samochodu (wyjątkiem są pojazdy mechaniczne).
  2. Przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów historycznych oraz wolnobieżnych (wyłącza się tutaj pojazdy wolnobieżne będące w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwa rolne i użytkowane w związku z posiadaniem tego gospodarstwa).
  3. Przed przekroczeniem granicy, jeśli posiadacza samochodu wprowadzanego do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC.
  4. Przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep, które nie są zarejestrowane.
  5. Przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów historycznych, wolnobieżnych, które nie zostały dopuszczone do ruchu.
  6. Przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, które są zarejestrowane za granicą i nie są dopuszczone do ruchu na terytorium RP.
  7. W dniu zawieszenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w momencie, gdy umowa ustaje mimo że nie było wypowiedzenia.
  8. W dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w przypadku ubezpieczenia granicznego i w przypadku zbycia pojazdu.
Marta Miłośniczka dobrych samochodów. Specjalistka od tematów związanych z ubezpieczeniem auta i jego rejestracją po zakupie.