Obowiązki formalne nowego właściciela samochodu

Obowiązki formalne nowego właściciela samochodu

Z zakupem samochodu wiąże się wiele formalnych obowiązków. Nie zawsze jednak wiadomo, jakie to obowiązki, ile jest czasu na ich realizację i do jakich instytucji udać się aby je sfinalizować.

Osoba kupująca samochód ma obowiązek, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, zarejestrować auto we właściwym dla miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji.

W celu dokonania pełnej rejestracji należy mieć przy sobie szereg dokumentów:

  • dowód własności pojazdu;
  • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym;
  • ważną polisę ubezpieczeniową OC;
  • dowód osobisty w przypadku osób fizycznych;
  • wypis z właściwego rejestru w przypadku osób prawnych;
  • kartę pojazdu.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC, to nowy właściciel może korzystać z polisy nabytej przez poprzedniego właściciela. Warto jednak pamiętać, że z reguły firma ubezpieczeniowa przekalkuluje składki za ubezpieczenie zgodnie z danymi nowego właściciela.

Można również zdecydować się na zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego. Wówczas kupujący jest zobowiązany wypowiedzieć umowę staremu ubezpieczycielowi w terminie 30 dni od daty zakupu pojazdu, zgodnie z art. 31 ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych.

W sytuacji gdy poprzedni właściciel nie posiadał ubezpieczenia OC, kupujący musi wykupić polisę najpóźniej w dniu podpisania umowy kupna. Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, zatem niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną.

Ostatnią czynnością formalną, której musi dokonać nowy właściciel samochodu, jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych i złożenie odpowiedniej deklaracji (PCC-3) w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% od wartości rynkowej auta. Na uregulowanie tego podatku kupujący ma 14 dni od dnia zakupu samochodu.

Andrzej Niestrudzenie wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane ze sprzedażą i zakupem samochodu. Skomplikowany język prawniczy przekłada na zrozumiałe wskazówki.